Bisiddergruppen Odense

Vi går med!

Forløbet

Indledende møde:
Her gennemgår vi problemet (opgaven) med borgeren og vi aftaler hvad vi gør på mødet.

Mødet:
Bisidderen går med til mødet og hjælper med at borgeren får stillet de aftalte spørgsmål.

Opfølgning:
Bisidderen og borgeren følger op på mødet samt det videre forløb.

En bisidder tilbyder følgeskab med et par ekstra øjne og ører